De Hofvijver

Locatie Forelsloot
Forelsloot 3 - 4
2724 CA Zoetermeer
Telefoon 079 - 3315481

Locatie Velddreef
Velddreef 324
2727 CV Zoetermeer
Telefoon 079 - 3413037

Van het "Oud Papier Actie"(O.P.A.)-front

OUD PAPIER ACTIE

Dankzij de hulp van de OPA-rijders en -sjouwers wordt er ongeveer 8 keer per jaar oud papier opgehaald in de wijk Seghwaert voor de school.

Aan de Slootdreef vóór De Hofvijver school kunt u op de zaterdagen tijdens de Oud Papier Actie uw kranten, tijdschriften en papier goed gebundeld of in dozen/plastic zakken verpakt, afgeven tussen 09.00 en 11.00 uur bij de aanwezige containers. 

Ook uw oude kleding en schoeisel (mits verpakt in plastic zakken) is van harte welkom!
Wilt u er op letten dat er geen piepschuim of ander afval wordt aangeboden, omdat dit problemen oplevert bij de verwerking van het oud papier.

Vanaf 08.00 tot 10.00 uur kunt u de gebundelde of in dozen/zakken verpakte kranten, tijdschriften en papier, alsmede de in plastic zakken verpakte kleding en schoeisel neerzetten bij de aanbiedplaatsen voor de afvalcontainers of langs de doorgaande straten. Wij komen dit tijdens onze rondrit door de wijk ophalen.

Met de opbrengst worden vele activiteiten bekostigd en kunnen er heel veel leuke dingen gedaan worden op school. De Stichting ‘Vrienden van de Hofvijver’ beheert de inkomsten vanuit de oud papier acties. Ieder jaar wordt door de stichting een bijdrage gedaan aan de ouderraad van de Hofvijver. De ouderraad verzorgt samen met het team van de Hofvijver diverse activiteiten op school. Denkt u hierbij aan boekenmarkt, Sinterklaas, kerstviering, paasviering, disco, project, sportdag, schoolreisje, kleuterfeest, afscheid groep 8, lustrum. Met name zorgt de oud papier actie ervoor dat het schoolreisje betaalbaar blijft!


Het is ontzettend fijn als zoveel mogelijk mensen zich aanmelden om te helpen tijdens de acties. Vele handen maken licht werk. En niet onbelangrijk deze zaterdagochtenden zijn altijd heel gezellig, er wordt met elkaar veel plezier gemaakt. De coördinatoren zijn vooral op zoek naar vaste krachten, maar ook mensen die een paar keer per jaar een zaterdagochtend komen helpen, zijn van harte welkom.

Wilt u ook een steentje bijdragen? Uw hulp wordt zeer gewaardeerd!
U kunt zich opgeven bij:

Hans van Elburg (079 - 331 54 81/079 - 341 30 37) Emailadres: directie@dehofvijver.unicoz.nl

Micha Jansen. Emailadres: opa@dehofvijver.unicoz.nl
 

 

Data O.P.A.-acties voor het schooljaar 2017/2018:

9 september 2017
28 oktober 2017
9 december 2017
27 januari 2018
10 maart 2018
14 april 2018
26 mei 2018
7 juli 2018