De Hofvijver

Locatie Forelsloot
Forelsloot 3 - 4
2724 CA Zoetermeer
Telefoon 079 - 3315481

Locatie Velddreef
Velddreef 324
2727 CV Zoetermeer
Telefoon 079 - 3413037

Vakantierooster 2017-2018

Schooljaar 2017 / 2018
(NB: vakanties kunnen afwijken van het Voortgezet Onderwijs)

Kerstvakantie                        
maandag 25 december 2017 t/m vrijdag 5 januari 2018

Krokusvakantie                      
maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart 2018

Pasen                          
vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april 2018

Meivakantie                           
maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei 2018

Hemelvaart                            
donderdag 10 mei t/m vrijdag 11 mei 2018

Pinksteren                              
maandag 21 mei 2018

Zomervakantie                       
maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus 2018

 

Schooljaar 2018 / 2019
(NB: vakanties kunnen afwijken van het Voortgezet Onderwijs)

Herfstvakantie
22 oktober t/m 26 oktober 2018                    

Kerstvakantie
24 december 2018 t/m 4 januari 2019                                 

Voorjaarsvakantie
25 februari t/m 1 maart 2019                                    

Pasen
19 april t/m 22 april 2019                                            

Meivakantie
23 april t/m 3 mei 2019                                                        

Hemelvaart
30 mei t/m 31 mei 2019                                                       

Pinksteren
10 juni 2019                                      

Zomervakantie
22 juli t/m 30 augustus 2019 

Verlofregeling

De regels voor het aanvragen van verlof zijn als volgt:

  • u kunt bij de directeur verlof aanvragen, wanneer er sprake is van "een gewichtige omstandigheid", bijvoorbeeld een huwelijk, ernstige ziekte, overlijden, jubileum of verhuizing. In alle gevallen dient u dan een bewijsstuk in te leveren.
  • 4 jarige leerlingen zijn niet leerplichtig. De leerlingen van 4 jaar kunnen zonder opgaaf van redenen worden thuisgehouden. Wilt u dit wel even aan ons doorgeven.
  • 5 jarige leerlingen hebben recht op één verlofdag per week.  Dit verlof kan door de directeur met één dag verlengd worden, maar dit dient u ruim van te voren bij de directie aan te vragen.
  • leerlingen van 6 jaar en ouder zijn volledig leerplichtig. Deze leerlingen kunnen ten hoogste tien dagen per schooljaar "vrijgesteld worden van schoolbezoek", maar slechts wanneer "de aard van het beroep het onmogelijk maakt om tijdens een schoolvakantie op vakantie te gaan.  Een verzoek hiertoe dient u 2 maanden van te voren bij de directeur in te leveren, vergezeld van een werkgeversverklaring. Deze stukken worden door de directeur aan de leerplichtambtenaar voorgelegd; deze beoordeelt of er sprake is van een redelijk verzoek. Dit verlof kan overigens nooit plaatsvinden in de eerste twee weken van een schooljaar.

Voor de goede orde: géén gewichtige omstandigheden zijn:

  • zomaar een dagje, lang weekeinde of midweek weg
  • het bezoeken van pretparken, tentoonstellingen of concerten
  • één of meer dagen eerder met vakantie gaan of later terugkomen
  • het ophalen van familieleden van het vliegveld
  • het niet beschikbaar zijn van vliegtuigstoelen / vluchten tijdens een vakantieperiode

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de directeur.