De Hofvijver

Locatie Forelsloot
Forelsloot 3 - 4
2724 CA Zoetermeer
Telefoon 079 - 3315481

Locatie Velddreef
Velddreef 324
2727 CV Zoetermeer
Telefoon 079 - 3413037

Vakantierooster 2016-2017

Schooljaar 2016 / 2017
(NB: vakanties kunnen afwijken van het Voortgezet Onderwijs)

Herfstvakantie                                   
maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2016

Kerstvakantie                        
maandag 26 december 2016 t/m vrijdag 6 januari 2017

Krokusvakantie                      
maandag 27 februari t/m vrijdag 3 maart 2017

Pasen                          
vrijdag 14 april t/m maandag 17 april 2017

Meivakantie                           
maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2017

Hemelvaart                            
donderdag 25 mei t/m vrijdag 26 mei 2017

Pinksteren                              
maandag 5 juni 2017

Zomervakantie                       
maandag 10 juli t/m vrijdag 18 augustus 2017

Verlofregeling

De regels voor het aanvragen van verlof zijn als volgt:

  • u kunt bij de directeur verlof aanvragen, wanneer er sprake is van "een gewichtige omstandigheid", bijvoorbeeld een huwelijk, ernstige ziekte, overlijden, jubileum of verhuizing. In alle gevallen dient u dan een bewijsstuk in te leveren.
  • 4 jarige leerlingen zijn niet leerplichtig. De leerlingen van 4 jaar kunnen zonder opgaaf van redenen worden thuisgehouden. Wilt u dit wel even aan ons doorgeven.
  • 5 jarige leerlingen hebben recht op één verlofdag per week.  Dit verlof kan door de directeur met één dag verlengd worden, maar dit dient u ruim van te voren bij de directie aan te vragen.
  • leerlingen van 6 jaar en ouder zijn volledig leerplichtig. Deze leerlingen kunnen ten hoogste tien dagen per schooljaar "vrijgesteld worden van schoolbezoek", maar slechts wanneer "de aard van het beroep het onmogelijk maakt om tijdens een schoolvakantie op vakantie te gaan.  Een verzoek hiertoe dient u 2 maanden van te voren bij de directeur in te leveren, vergezeld van een werkgeversverklaring. Deze stukken worden door de directeur aan de leerplichtambtenaar voorgelegd; deze beoordeelt of er sprake is van een redelijk verzoek. Dit verlof kan overigens nooit plaatsvinden in de eerste twee weken van een schooljaar.

Voor de goede orde: géén gewichtige omstandigheden zijn:

  • zomaar een dagje, lang weekeinde of midweek weg
  • het bezoeken van pretparken, tentoonstellingen of concerten
  • één of meer dagen eerder met vakantie gaan of later terugkomen
  • het ophalen van familieleden van het vliegveld
  • het niet beschikbaar zijn van vliegtuigstoelen / vluchten tijdens een vakantieperiode

Mocht u vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u contact opnemen met de directeur.