De Hofvijver

Locatie Forelsloot
Forelsloot 3 - 4
2724 CA Zoetermeer
Telefoon 079 - 3315481

Locatie Velddreef
Velddreef 324
2727 CV Zoetermeer
Telefoon 079 - 3413037

Schooltijden

 Wat is een continurooster?

Basisschool De Hofvijver heeft m.i.v. het schooljaar 2014 - 2015 een continurooster.

Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven eten en niet naar huis gaan. De leerlingen zorgen tussen de middag zelf voor hun lunch.

 

Het eten gebeurt onder leiding van de leerkracht met de eigen groep en in het eigen lokaal.

Waarom een continurooster?


In toename mate is er vraag van ouders naar een opvang van kinderen voor de lunchpauze in verband met werk. Wij zijn van mening dat we middels een continurooster op een verantwoorde en prettige wijze kunnen voldoen aan deze vraag.

De schooltijden zijn als volgt:

 
Op de locatie Forelsloot:

Groep 1 tot en met 4:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:8.45 – 15.00 uur
Woensdag:8.45 – 12.00 uur

 

Groep 5:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:8.45 – 15.00 uur
Woensdag:8.45 – 12.30 uur

 

Op de locatie Velddreef:

Groep 6 tot en met 8:

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:8.30 – 14.45 uur
Woensdag:8.30 – 12.15 uur