De Hofvijver

Locatie Forelsloot
Forelsloot 3 - 4
2724 CA Zoetermeer
Telefoon 079 - 3315481

Locatie Velddreef
Velddreef 324
2727 CV Zoetermeer
Telefoon 079 - 3413037

Schoolondersteuninsprofiel

Het Schoolondersteuningsprofiel maakt u duidelijk welke leerlingzorg De Hofvijver te bieden heeft. Ook ziet welke leerlingen binnen ons profiel vallen en toelaatbaar zijn.
 
Download hier het Schoolondersteuningsprofiel voor het schooljaar 2014-2016.