De Hofvijver

Locatie Forelsloot
Forelsloot 3 - 4
2724 CA Zoetermeer
Telefoon 079 - 3315481

Locatie Velddreef
Velddreef 324
2727 CV Zoetermeer
Telefoon 079 - 3413037

Schoolbreed

Schoolbrede activiteiten, zoals projecten en vieringen, vinden op deze pagina's hun plekje. Kies eerst de locatie en dan uit het menu op het schoolbord rechts om de diverse activiteiten te bekijken.